Vorige Bladsy

 

 
 

8 Junie 2012 

MUUR VAN HERINNERING BY DIE VOORTREKKER MONUMENT

Twee jaar gelede het Kerbman Civils die eer gehad om al die siviele werke by die Voortrekker Monument te doen vir die Muur Van Herinnering waar gestorwe Volksgenote se name aangebring kon word.

As agtergrond, het die A.N.C. Regering die “Freedom Park” net langs die Voortrekker Monument gebou vir vorige terroriste wat deur die destydse Veiligheidsmagte gedood is.

Die A.N.C. het geweier om ons troepe se name op hul muur aan te bring en dit het `n guldige geleentheid geskep om ons eie muur te bou.

Kerbman Civils is gekontrakteur om die siviele werk te doen in 2009.

In Februarie 2012 is ons gevra om `n groter Amfiteater te bou omdat dit die 100 jaar herdenking van die Suid Afrikaanse Weermag was.

Die Suid Afrikaanse Weermag het in 1912 tot stand gekom, 10 jaar na die Boere-oorlog.

Let op dat baie mense verkies om na die Boere- oorlog te verwys as die Engelse-oorlog of die Anglo-Boere-oorlog.

Dit is nie korrek nie, want hierdie mense ontken gewoonlik die bestaan van die Boere volk en wil graag bekend staan as Afrikaners.

 

Ons Volk is die enigste Volk ter wèreld wat in `n honderd jaar al drie name gehad het.

 

 

Eers was ons die Boere-Volk, toe word ons Afrikaners met die samevoeging van die Kaap, Natalia, Vrystaat en Transvaal.

Dr H F Verwoerd het ons weer Suid-Afrikaners gemaak met die tot standkoming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961.

Hierdie naamsveranderings is die oorsaak dat ons Volk nie weet aan watter Volk hulle behoort nie. 

Jannie Vermaak was die Projek Bestuurder by die nuwe Amfiteater  en hy het betyds die projek voltooi.

Meegaande fotos is die bewys van sy hoë kwaliteit werk waar dit eintlik met `n kunswerk vergelyk kan word.

Die agterste keermuur is met Kerb-Man se eie keermuur blokke gebou en Tommie Roux was die Voorman in beheer van die keermuur.

 

Ons wil die bestuur van die Voortrekker Monument bedank vir hul vertroue in ons om die Projek te kon afhandel.

Hierdie Muur Van Herinnering moet deur soveel as moontlik mense besoek word en neem gerus `n bos blomme saam vir die Manne wat op so `n brawe wyse hul lewens vir ons opgeoffer het.

 

Ongelukkig is hul opofferings geneutraliseer  deur die verraad van die Nasionale Party onder F W de Klerk en Pik Botha in 1994.

 

Pik Botha en sy meerlopers het al in 1974 gesè dat hulle nie die Oorlog veg om te wen nie, maar om tyd te wen sodat hulle `n Politieke oplossing kon vind.

 

Is dit nie die sotlikste stelling wat u al ooit gehoor het nie?

 

Hierdie jong seuns moes hulle lewens gee vir `n klomp uitgevrete lummels wat met die vyande wou onderhandel.

Dit is geen wonder dat toe die Weermag 60 km van Luanda was, dat hierdie Politieke narre hul broeke vuilgemaak het nie.

 

Ons as volk eer hierdie gestorwe en gewonde soldate, maar verag die politiekuste wat hulle so goedsmoeds na hul dood gestuur het.

 

 

Coen Vermaak

Leier; Boerestaat Party