Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO. 8

DIE SWART JESUS CHRISTUS

Gedurende 1993 het ek ’n artikel in die koerant geskryf waarin ek verduidelik het waarom God swart gaan word in die toekoms.

Toe die eerste Sendelinge, wat so behep was om hul eie godsdiens aan ander Volke en rasse af te smeer, by die swart Volke opgedaag het, was dit die begin van die vernietiging van die Christendom soos ons dit ken.

Vir 300 jaar het Engelse Priesters en Sendeling en Afrikaanse kerke en Predikante lustig voortgebou om die sogenoemde heiden te “Kersten” en hom tot ons geloof toe te laat.

Terselfdertyd het hierdie Afrikaanse kerke (en dit is almal van hulle) dit goed gedink om aan hul wit ledemate te verkondig dat hulle minder kinders moet kry. Hierdie Afrikaanse kerke het die Katolieke kerke kwalik geneem omdat die katolieke voorbehoed middels verbied het.

Die Broederbond wat hoofsaaklik uit Afrikaanse Predikante bestaan het, het ook hul invloed op die wit bevolking laat geld.

By die werk, sport, kultuur, kerk en vermaak is ons mense gebombardeer met die idée dat kinders jou arm maak en dat ons vooruitstrewend sal word as ons net ons vroue op die pil kon sit en kondome gebruik.

Afrikaanse films is gemaak met temas waar jong meisies op Universiteit swanger raak met die gepaardgaande drama daaroor.

Vir 40 jaar het die Nasionale Party hul bes probeer om wit kinders te verhoed en in die 70 en 80 jare het ons 600 klaskamers per jaar verloor.

Dit verteenwoordig 30 000 kinders per jaar wat deur ons kortsigtige leiers vernietig was.

 

Terselfdertyd het die NG kerk en sy susters kerke voortgegaan om Sendelinge op te lei en lidmate te werf in die swart gemeenskap.

Hulle het ook gesorg dat die swart kerke eenkant bly en het nie swart mense toegelaat in die wit gemeentes nie.

Daar is grappe waar die Ds. in die kerk gekom het en ’n swart man voor die kansel op sy knieë gekry het.“Wat doen jy” het hy gebulder waarop die swart man gesê het, “hy was die vloer”.“O” sê die Ds. “net solank jy nie bid nie”.

 

Wat in die praktyk gebeur is die volgende:

Wanneer mens ’n groot kol oop skoffel in die veld en dit nie weer beplant nie dan word daardie plek nie Woestyn nie.

Daar groei eers bossies wat een jarig is en wat baie “saad” maak. Dit groei ook vinnig om skaduwee te maak om vog in die grond te behou. Dit gee meerjarige grasse, wat stadig groei kans om te ontkiem en vastrap plek te vind.

Wanneer daar grassaad kom wat nie wil ontkiem nie, dan sal daar verseker ander soorte gras wees wat wel sal ontkiem en die oop kol toegroei.

Hierdie viriele gras sal dan die meerderheid word in daardie gebied en die omgewing sal die vorm aanneem van hierdie grassoort.

 

Met ons het dieselfde gebeur. Ons was gebreinspoel deur die kerke en die Broederbond en ons het ons saad vernietig sonder om ’n oog te knip.

Ons het gesorg dat die vrugbare grond van ons vroue se baarmoeders bespuit word met onkruid doders.

Ons het dit net iets anders genoem, maar die Engelse word “Spermasoïed” beskryf dit die beste.

Ons saad was nie vir ons belangrik nie en het die dokters wat geld wou maak, toegelaat om ons vroue te laat steriliseer wat weer hormoon wanbalanse laat ontstaan het en weer die dokter se beursie volgemaak het.

 

Ek wil dit weereens hier duidelik stel vir regse mense wat dink dat die swart mense die oorsaak is waarom hulle hul vryheid verloor het.

Dit is nie die swart mense se skuld dat daar ’n wanbalans in Suid-Afrika ontstaan het nie....

Ons Volk se leiers was vir 40 jaar so kortsigtig dat Hulle die oorsaak is dat ons, ons vryheid verloor het.

Nou is daar leiers oor ons aangestel wat glad nie ons belange op die hart dra nie en terselfdertyd is onsself leierloos.

In die kerke het die meerderheid lidmate nou swart geword. Net soos op elke ander terrein het die swart mense hul stempel op die omgewing afgedruk en die omgewing het hul vorm aangeneem.

Omdat hulle die meerderheid in die Christen geloof geword het, volg dit vanselfsprekend dat die Godsdiens hul beeld sal weerspieël. Daarom sal hul God ’n swart man wees waarmee hulle hulself sal kan versoen.

Die wit mense van Europa het dieselfde gedoen toe die Christen geloof op hulle afgeforseer was deur die Romeine.

Terwyl Christus wat ’n Semitiese afstammeling was en wat soos ’n Arabier gelyk het, nie aanvaarbaar was as ’n God vir die wit mense nie, het die kerke sy beeld verander en Christus was as ’n wit mens voorgestel.

Nou is dit weer aan die gebeur dat die wit Christus nie aanvaarbaar is as God vir die meerderheid swart kerkgenote nie.

Die wiel het nou gedraai en Christus word weer as ’n swart man gesien. God self word ook as swart gesien en Tutu het in die verlede al gesê dat God swart is, want God is aan die swart mense se kant.

Wit mense in die kerke sal in die toekoms moet vrede maak met die idée van ’n swart God of hulle sal die kerke moet verlaat en weer hul eie geloof tot stand bring.

 

Hierdie onheilige situasie het ontstaan omdat ons kerke ons geloof vir die ander rasse en Volke gegee het en toe terselfdertyd ons getalle beperk het deur seks as sonde te beskou en die gebruik van kinderverhoedmiddels goed gepraat het.

Hiervoor mag die Afrikaanse kerke, die Broederbond en die Nasionale Party nooit vergewe word nie.

Hulle is kortsigtige verfoeilike en verwerplike smet wat nooit weer toegelaat moet word om ons Boerevolk se denke te oorheers nie.

Mense wat die behoefte het om kerk toe te gaan moet veel eerder by die Boere-Volks-kerk aansluit en daardeur ’n begin maak om hul eie soortlike geloof tot stand te bring.

Die God van Bloedrivier moet die vertrekpunt wees en nie die God van die Jode en die swart mense nie.

Terselfdertyd moet daar doeltreffend gebruik maak word van ’n vrou se 60 000 eierselle en ’n man se 26 000 miljoen sperms per jaar.

Baba’s moet elke mens se strewe wees en ons mag nie toelaat dat een enkele geleentheid om ’n baba in die lewe te bring verlore gaan nie.

Dink daaroor en besluit aan wie se kant u staan.

C. J. B. Vermaak

 

Leier van die Boerestaat Party

 

Inligtingstukke