Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO.25

Die verkiesing van 2009 is voor die deur en alle stemgeregtigdes word aangespoor om te gaan registreer.

Die ANC se Zuma het by verskeie geleenthede gesê dat almal moet gaan stem om hul Demokratiese reguit te oefen.

Verskeie Regse Partye het saamgesmelt om die verkiesing te “beveg”.

Die Boerestaat Party staan onwrikbaar by die uitgangspunt dat om te gaan stem dit net sal beteken dat daar “legaliteit” verleen word vir die stelsel van “meerderheids oorheersing”  of anders gestel “Meerderheids Diktatuur”.

Daar is geen rede waarom ’n minderheid moet deelneem aan ’n spel met spelreëls wat onoorkomentlik is nie.

Die reëls van die spel is dat die meerderheid moet wen en die minderheid kry niks nie.

Daar was 23 miljoen stemgeregtigdes in die 1999 verkiesing en daar kom jaarliks een miljoen jongmense by.

Dus is die totale stemgeregtigdes nou byna 28 miljoen van die totale bevolking van 50 miljoen mense.

Daar is geen rede om te glo dat die swart mense op ’n beduidende wyse vir ’n wit Party sal stem nie.                                                                                                                  

Indien die DP daarin slaag om genoeg swartes te oorreed om vir die DP te stem (wat totaal onmoontlik is), is dit duidelik dat die swartes dan die meerderheid in die DP sal wees en hulle sal dan hul swart leiers en swart President aanstel.

Daar is geen verskil tussen hierdie scenario en die een indien die ANC sal wen nie.

Mense wat beweer dat die wit mense ’n beduidende faktor sal wees en selfs ’n sterk opposisie sal kan saamstel lewe in ’n gekke paradys.

 

Die antwoord is om nie te gaan registreer nie en om nie te gaan stem nie.

In elke verkiesing is daar 6 tot 10 persent van die kiesers wat A polities is en nie gaan stem nie.

Indien ons hierdie syfer kan vergroot na 30 tot 40 persent, sal die regering nie rustig kan slaap nie omdat hul spelreëls verwerp is.

Die Boerestaat Party se verkiesing manifesto dui duidelik die pad aan van kwalifiseerde stemreg wat vrede en voorspoed vir Suid-Afrika sal meebring.

1. Hierdie Manifesto wil dit hê dat alle mense een stem moet hê.

2. Matrikulante moet twee stemme hê.

3. Diploma en gegradueerdes moet 50 stemme kry.

4. Werkgewers 100 stemme kry.

Dit sal meebring dat die mense wat die meeste bydra tot die ekonomie se stem die meeste tel en dit sal ’n magsbalans tot gevolg hê.

Die wegbly stem kan ook gesien word as wantroue in die stelsel en ook in die ANC kommunistiese alliansie.

Dit sal meebring dat daar liggame tot stand sal kom soos die “Raad van Afgevaardigdes” om ons Volk se sake te hanteer. Dit is waarvoor die ANC die meeste bang is.

Dus moet u ons ondersteun en op stemdag gaan visvang of rustig in u tuin gaan werk en nie in die bloedige hitte u tyd gaan mors nie.

 

C. J. B. Vermaak

Leier van die Boerestaat Party

 

 

Inligtingstukke