Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO.24

Indien mens uitheems of inheems wil definieer  moet mens gaan kyk of die spesie hier ontwikkel het of het die spesie van n ander plek afgekom 

Ook moet mens bepaal of die spesie se nageslag, wat op n nuwe plek gebore word, uitheems is.

Kom ons neem die Bloekomboom, die Swartbaar of die Indiese Mayna en ook die Swartwattel boom.

Hierdie spesies is van ander gebiede op die aarde ingevoer en is nie inheems aan Suid-Afrika nie.

 

Hul nageslag is nog steeds dieselfde spesies en is steeds uitheems.

Die uitheemse spesies kan net twee uitwe h in n nuwe omgewing.

 

1. Of hulle het geen noemenswaardige vyande nie en dus kan hulle floreer en hul

    omgewing oorneem. Hierdie is n natuurwet om te verseker dat die aarde kan

    voortbestaan sodat die beste spesie uiteindelik oorleef.

2. Of hierdie spesie het onoorkomentlike probleme soos natuurlike vyande of natuurlike toestande. 

Dan sal so n spesie uitsterf en net die in sy oorspronklike omgewing, sal bly voorbestaan.

Die wit mense kom van Europa af en hul kinders bly afstammelinge van daardie gebiede. Al het ons n Volk geword omdat ons n gemeenskaplike geskiedenis het bly ons uitheems aan Suid-Afrika.

Die probleem is, dat die swart mense ook uitheems aan Suid-Afrika is, omdat hulle op die Ewenaar ontstaan het.

Hierdie feit kan baie maklik bewys word deur na hulle hare, swart vel, neus, lippe en sweetkliere te kyk.

Alle Volke op die Ewenaar is swart en Suid-Afrika se omgewings-toestande is warm genoeg sodat swart mense hier maklik kan oorleef.

Hulle sal glad nie in Rusland vir lang periodes oorleef nie, net soos wit mense nie vir lang periodes op die Ewenaar kan oorleef nie.

In 1652 het ons voorgeslagte as uitheemse mense hier kom bly.

Hulle het geen noemenswaardige vyande gehad nie behalwe die Hottentotte, Boesmans en verder Noord die Xhosas.

Hierdie mense was ongeletterd en kon maklik beheer word.

Terloops, hulle eerste woordeboek het eers in 1971 die lig gesien en is deur wit mense ontwikkel.

Die wit mense het gefloreer omdat hulle groot gesinne gehad het.

Hierdie mense het n Volksiel ontwikkel omdat hulle gesamentlik die toestande getrotseer het.

Hierdie florerende toestande het voortgeduur tot die kortstondige 3 jarige Boereoorlog toe daar 27 000 van ons spesies doodgemaak is.

Daarna het ons weer bloeityd belewe tot 1960 toe daardie dodelike kinderverhoedmiddel, die pil, onder ons Volk ingedra was deur ons kortsigtige leiers.

Na 1960 is ons stelselmatig uitgeroei en het ons Bevolkings groeikoers van n gesonde 2.6% per jaar, afgeneem tot n jammerlike .27% in 2002.

 

Indien ons nie van hierdie gif en die verspreiders van die gif ontslae kan raak nie, sal ons as uitheemse spesies uitsterf.

Die huidige regeerders van Suid-Afrika het n veldtog geloots om alle uitheemse spesies te vernietig.

Bloekombome, Swartwattel bome, Eikebome, Jakarandabome en wit mense word op groot skaal uitgewis.

Die Boerestaat Party wil die wit mense vermeerder tot 20 Miljoen mense en sal alles in die stryd werp om hierdie mikpunt te bepaal.

Die Boerestaat Party kan maar net die probleme uitwys, maar op die ou end is die elke Volkslid se plig om te sorg dat sy nageslag hier kan oorleef.

Die oorlewing kan net plaasvind as ons n gesonde groeikoers kan handhaaf sodat ons as Volk kan funksioneer.

As enkeling sal u nie staande kan bly nie en sal u natuurlike vyande u oorwin. Iemand wat dink dat Afrika se probleme nie na Suid-Afrika gaan oorspoel nie, maak n groot fout.

Die wit mense is stelselmatig uit Afrika verdryf en dit gaan hier ook gebeur.

 

ONS ENIGSTE REDDING IS 20 MILJOEN WIT MENSE

 

C. J. B. Vermaak

Leier van die Boerestaat Party

 

 

Inligtingstukke