Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO.22

IS ONS BETER DAARAAN TOE VANDAG 2003, AS VOOR 1994?

Volgens die jongste opname wat onder alle bevolkingsgroepe gedoen was, voel 53% dat die nuwe Suid-Afrika geen voordele gebring het nie.

Verder voel 47% dat hulle baie beter daaraan toe is as voor 1994 toe die Staatsmag oorgeneem is deur die meerderheid getalle van die swartmense.

Hierdie vraag moet elkeen van ons, onsself afvra en eerlik daarop antwoord.

 

  Voor 1994 het alle staatsmasjinerie aan die blankes behoort.

Kommunikasie middele soos die radio, TV en koerante was tot die blankes se beskikking om met hul bevolking te kommunikeer.

Vandag is hierdie Twee probleme ons grootste probleem.

Alle Staatsmasjinerie word deur die swart mense beheer en hulle stel die volgende wetgewing in plek.

 Verkeersoortredings word gekriminaliseer en mense word voor die voet in hegtenis geneem sodat meer geld tot die Staat se beskikking kan kom, om dienste aan die swart bevolking te verskaf.

 Die invordering van belasting word ook verskerp sodat die Staat meer fondse kan invorder vir swart behuising en ontwikkeling.

 Wette word daargestel om bestuurslisensies elke 5 jaar te vervang sodat Biljoene Rande daardeur verkry kan word vir die Staatskas.

 Swart bediendes moet geregistreer word vir werkloosheidsversekering en die werkgewers van huisbediendes moet betaal vir hierdie versekering.

Groot boetes word gehef indien die swart vroue nie geregistreer word nie.

Plaasarbeiders word volgens nuwe wetgewing 地 minimum loon betaal en boere word gedwing om hierdie vergrote salarisse te betaal, sonder om hul produkte se pryse te verhoog.

Boere mag ook nie die werkers afdank nie, omdat wetgewing in plek is om onregverdige afdanking te voorkom.

 

Goedkoop arbeid het nou duur arbeid geword.

Alle staatskontrakte word net aan besighede gegee wat kan bewys dat hulle swart mense in bestuursposte aangestel het.

Alle besighede moet so gestruktureer word dat hulle die bevolking reflekteer.

Dus word daar op groot skaal van wit mense ontslae geraak om plek te maak vir die swart bestuurders.

Swart bestuurders wat hul sout werd is, is ook baie skaars en daarom word buitensporige salarisse aan hulle aangebied.

 

Wetgewing is ook in plek om te sien dat tradisionele professionele kontrakteurs van lokale arbeid gebruik maak.

Die definisie van lokaal is dat die mense wat in die spesifieke straat of voorstad bly, die werk moet doen.

Dus kan kontrakteurs nie meer sy eie werksmag gebruik nie en dit veroorsaak dat werksgeleenthede wat permanent is verlore gaan.

 

Nuwe wetgewing is deurgevoer waar besighede al hul inligting in die staatskoerante moet publiseer.

Alle inligting wat jy gewoonlik nie aan jou mededingers wil bekend maak nie moet nou in die openbaar ten toon gestel word met 地 miljoen rand boete indien jy dit nie doen nie.

 

Ons taal word stelselmatig uit alle mediums van kommunikasie verwyder.

Telkom en Eskom het beleidsbesluite geneem om net in Engels te kommunikeer.

Die TV-aanbieders soos Riaan Cruywagen, wat gedink het die krokodil wat hy voer sal hom nie insluk nie, is ook onder druk om pad te gee om plek te maak vir 地 swart Afrikaanse nuusleser.

 

Ons jong seuns word nie meer deur die weermag opgelei nie.

Dus gaan ons 地 geslag kweek wat niks weet van wapentuig, geveg prosedure en die trots om aan 地 Volk se weermag te behoort nie.

 

Omdat alle vorms van die Media buite ons bereik is, kan ons Leiers nie maklik met mekaar en met hul volgelinge kommunikeer nie.

Dus word die situasie uitgebuit en dit kom voor asof ons Volk Leierloos is.

Opsommend kan ons dus s dat ons baie slegter daaraan toe is as voor 1994.

Hierdie huidige beplanning wat ek hier geskets het, is maar die punt van die ysberg en die gevolge daarvan is maar nog skaars sigbaar.

Ons opkomende geslagte gaan onder geweldige druk wees om te oorleef in Suid-Afrika en daarom moet ons nou begin om ons eie planne en doelwitte en werking te stel.

Sonder duidelike doelwitte en teikendatums, met goed beplande planne, sal ons nie 地 toekoms kan skep nie.

Ons kan ook nie op ons tradisionele steunpilare soos die Christen kerke, Broederbond of politieke party staatmaak nie omdat almal besig is om hierdie krokodil te voer en hoop dat hulle nie gevreet sal word nie.

Ons moet stelselmatig weer onder begin en ons eie Volks groei te bewerkstellig.

Dan moet besighede bydrae om kommunikasie deur boeke, koerante, radio en TV te subsidieer. Openbare vergaderings en huisvergaderings moet elke maand gehou word om kommunikasie te bevorder.

As ons na die potensiaal kyk wat daar in ons is, dan gee dit my groot vertroue om te weet dat bogenoemde moontlik is.

Ons wil nie weer 地 apartheid situasie soos voor 1994 h nie.

Ons wil nie die swart mense regeer nie.

 

Ons wil 20 miljoen wit mense in Suid-Afrika h.

 ONS WIL DIE VOLGENDE GESLAG BYSTAAN DEUR HULLE VRY TE MAAK VAN DIE GEVOLGE VAN DIE HUIDIGE VYANDIGE WETGEWING.

Ons is nooit negatief oor die toekoms van ons Volk in hierdie land nie.

Ons sien uit na die toekoms en sy uitdagings want ons weet dat mre nuwe geleenthede gaan bring.

Ons wil nie weer teruggaan na 1994 nie maar om te oorleef sal elke persoon deel moet neem aan hierdie oorlewing-stryd van ons kinders.

 

C. J. B. Vermaak

Leier van die Boerestaat Party

 

 

 

Inligtingstukke