Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO.20

RAPPORT, 2 SEPTEMBER 2000

SWARTES SE GETALLE STYG SKERPSTE  DEUR HENNIE DUVENHAGE

Suid-Afrika se totale bevolking het sedert 1996 jaarliks met 670 638 toe geneem. Die toename is bykans net so groot soos die totale bevolking van die kleinste provinsie, die Noord-Kaap.

Luidens n verslag van die Buro vir Marknavorsing (BMR) aan Unisa, is die aanwas van die swart bevolking in die tydperk 1996 tot verlede jaar 52 keer so groot as die aanwas van die Asir-bevolking, 43 keer so groot as die aanwas van die wit bevolking en 11 keer so groot as die aanwas van die bruin bevolking.

Die BMR se ramings dui daarop dat Suid-Afrika se bevolking vanjaar op 45,4 miljoen mense gestel kan word en die gemiddelde jaarlikse bevolkingsgroei sedert 1996 word op 1,55% geraam. In die tydperk het die swart bevolking jaarliks met 1,77% gegroei, die bruin bevolking jaarliks met 1,445 %, die Asir bevolking met 1,06% en die wit bevolking jaarliks met 0,27%.

Onwettige immigrante wat luidens die BMR-navorsing hoofsaaklik uit ander Afrika-lande afkomstig is, is nie by die berekenings ingesluit nie.

Uit die navorsing blyk dit dat Soweto die grootste bevolking van swartes het, naamlik 1,015 miljoen, terwyl Pretoria die grootste konsentrasie wittes het, naamlik 469 398. Wat die onderskeie provinsies betref, het die Noord-Kaap die kleinste getal mense (884 367 vanjaar) en is dit ook die provinsie met die laagste jaarlikse bevolkingsaanwas (1,09%). KwaZulu-Natal het die grootste bevolking (9,8miljoen mense vanjaar) van wie meer as 7,8 miljoen swart is.

Gauteng is die provinsie met die naasgrootste getal mense (8,4 miljoen) van wie net meer as 2 miljoen wit is.

Die BMR s daar is wreldwyd n neiging tot onder telling en dit was ook die geval in die 1996 sensus. Die BMR het die syfers aangepas tot meer waarskynlike vlakke.

Die verslag Population Estimates for South Africa by Magisterial District, Metropolitan Area and Province, 1996 and 2001, is deur mnr. Hendrik Steenkamp opgestel en is in gedrukte of elektroniese formaat beskikbaar by die BMR, Posbus 92 Unisa, 0003.

Selfs al groei die ekonomie meer as twee keer vinniger as die huidige 2,3% sal dit nie Suid-Afrika se werkloosheidsprobleem beduidend verlig nie.

Dit is omdat die verwantskap tussen ekonomiese groei en werkskepping in die formele private sektor verwater het, s die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) in sy jongste jaarlikse Ekonomiese Verslag. Die SARB s waar stygings of dalings in ekonomiese groei in die jare sewentig en tagtig tot soortgelyke skommelings in werksgeleenthede gelei het, dit sedert die vroe jare negentig nie meer gebeur nie.

Die verwatering van die verwantskap is veroorsaak deur die strukturele veranderings wat die afgelope sowat 10 jaar aan die ekonomie aangebring is.

Die SARB s die gevolg van die verwaterde verwantskap is dat die ekonomie nu teen baie hor koerse as in die jare sewentig moet groei om dieselfde hoeveelheid werk as toe te skep.

Ekonome s dat die ekonomie nie nou is staat is om teen 7% tot 8% per jaar te groei nie.

Dit beteken dat iets anders gedoen moet word om te keer dat Suid-Afrika se werkloosheidsprobleem gaan vererger.

Sowat 36% van die arbeidsmag is werkloos volgens die bre definisie van werkloosheid.

Die wreldbank stel in n besprekingsdokument, Policies to Promote Growth and Employment in South Africa, verskeie maatrels voor wat groei kan verhoog, maar ook werk skeppings kan vergroot.

Van die voorstelle wat redelik vinnig tot meer werkgeleenthede kan lei en ten doel het om die produksie-struktuur van die ekonomie van kapitaalintensief is.

Die drie-ledige verband tussen die ANC, die kommunistiese Party en Cosatu veroorsaak dat besighede minder arbeiders in diens neem om stakings te vermy.

Nrens in die Wreldbank verslag word daar verwys na die afname in werkgewers nie.

Ook word die afname in wit geboorte getalle nie genoem as die oorsaak van die swak ekonomiese groei nie. 

Duidelik is dit vir die Wreldbank meer belangrik om bevolkings groei te verhoed as om die ware rede van ekonomiese agteruitgang te keer.

 

C. J. B. Vermaak

Leier van die Boerestaat Party

 

 

 

Inligtingstukke