Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO.18

Die publiek is baie vinnig om die regse Boeremag te kritiseer omdat hulle nie geslaag het met die Staatsgreep wat hulle probeer uitvoer het nie.

Die publiek word natuurlik gelei deur die linkse media en mens kry op hierdie stadium net n eensydige saak.

Daar word beweer dat hulle die swart Politici wou doodmaak en die SAUK met geweld oorneem.

Kom ons skets n scenario in die lig van die huidige Suid-Afrikaanse omstandighede wat soos volg daaruit sien.

1. Plaasboere word elke dag op die wreedste maniere vermoor.

2. Vrouens word gekaap en verkrag.

3. Eiendom word van hul eienaars geroof.

4. Wetgewing word deurgevoer om eiendom te onteien deur plakkery.

5. Mineraal regte word deur die staat geroof.

6. Dorpe en stede kry nuwe onuitspreekbare name.

7. Kriminele aktiwiteit neem daagliks toe.

8. Invoer wetgewing word afgeskaf en werkloosheid neem toe.

9. Opgeleide mense verlaat die land by die honderd duisend.

10. Die regerende Partye kan nooit by die stembus verslaan word nie.

In hierdie omstandighede besluit die Boeremag om die land oor te neem en n stelsel tot stand te bring wat volle Demokrasie tot gevolg sal h. D.W.S. n stelsel wat oorheersing uitskakel en goeie regering tot gevolg sal h.

Hulle teken n eedverklaring waarin hulle n belofte maak om verkiesings te hou oor sestien jaar op n een men seen stem basis.

Daarna stel hulle Mnr. X aan om die pos van Bevolkings ontwikkelings te vul.

Mnr. X begin dadelik met die stigting van n Volks-Bou-Genootskap.

Op hierdie stadium verwys ek na koerant berigte van 23 September 2002 waarin daar gemeld word dat die Suid-Afrika Lottery se balans nou op 7.7 biljoen staan.

Mnr. X plaas hierdie geld in die Volks-Bou-Genootskap en verklaar deur die radio, televisie en koerante dat daar een miljoen rand aan elke blanke gesin betaal sal word.

Hierdie blanke gesin moet tien kinders kry waarvoor hulle R100,000 per kind betaal sal word.

Voorts verklaar Mnr. X dat indien vroue wat Universiteits-grade het, meer as vyf kinders kry, hulle R250,000 per kind betaal sal word.

Die doel van hierdie Boere Regering is om ons Volk 20 miljoen mense te maak in so kort as moontlike tydsduur.   

Terselfdertyd word wetgewing ingestel om invoere te bekamp en besighede verplig om alle goedere hier aanmekaar te sit.

Geen staal mag in sy rou vorm uitgevoer word nie, maar moet eers verwerk word.

Goud en diamante mag net in verwerkte vorms uitgevoer word.

Grond se waarde word herstel sodat eiendom weer as n waardevolle ruil of betaal middel gesien kan word.

Kriminele aktiwiteit neem af a.g.v. verhoogde indiensneming en mense hou op om die land te verlaat.

Na 16 jaar word n een mens een stem verkiesing gehou en die groot opposisie hou die regering in toom.

Daar word ook n stelsel ingebou waar n Universiteits-graad vyf stemme en n werkgewer tien stemme kry.

Suid-Afrika word n wreld moondheid en oorheers alle markte in die wreld omdat hy die meeste grondstowwe, arbeidsmagte en entrepreneurs het.

Dit alles te danke aan die Boeremag.

 

C. J. B. Vermaak

Leier van die Boerestaat Party

 

NOTA 

Die leser moet kennis neem dat die Nasionale Party en die drie Susters Christen Kerke vir 50 jaar teen enige vorm van lottery was.

Geen lootjies of dobbel speletjies was toegelaat nie.

Hulle kon maklik ons Volk 20 miljoen mense gemaak het en van elke vrou n miljoenr.

Inligtingstukke