Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO.17

LEIERLOOS

Aan die begin van die vorige eeu, gedurende die Kommunistiese revolusie in Rusland, is die Tsar en sy hele gesin deur die Kommuniste uitgemoor.

Dit was vir die Kommuniste belangrik dat nie een lid van hierdie Koninklike gesin oorbly om in die toekoms weer die Leierskap in Rusland oor te neem nie.

Almal wat ’n leierseienskap gehad het moes dood gaan.

Terselfdertyd is miljoene Russe wat hoë posisies beklee het bymekaar gemaak en op hope doodgeskiet.

Hulle was die gelukkiges. Ander is na kampe in Seberia gestuur waar hulle mettertyd dood gemartel is.

 

In Poland, gedurende die tweede wêreld oorlog het die Russiesie weermag alle leiers in Poland bymekaar gemaak.

Alle Polisiehoofde, skoolhoofde, weermagshoofde, onderwysers, Universiteits- Professors en Predikante en almal wat ’n greintjie leierseienskap besit het, is na die Katynwoud vervoer en daar deur die kop geskiet.

Hulle het toe probeer om die blaam op die Duitsers te plaas maar die Duitsers het die lyke ontdek en die Internasionale media daarheen geneem. Al die lyke is opgegrawe en geïdentifiseer deur die Duitse weermag. 

Die idée agter die uitwissings was dat hulle probeer het om alle potensiële leiers uit te wis. Poland het tot vandag toe, net soos in Rusland, nog nie herstel van hierdie ontmanning van hul bevolking nie.

 

Gedurende die tweede wêreld oorlog het die “Elite” van Duitsland, Engeland en Amerika teen mekaar te staan gekom.

Miljoene sterk, gesonde jong mans is op die wreedste metodes denkbaar doodgemaak.

Hierdie mans was die room van hierdie stamlande en die gebreklikes het by die huis gebly.

Net soos in die eertydse Rome, waar die room van Rome as garnisoen soldate in die vreemde lande moes gaan diens doen en waar die Romeinse vroue kinders in die lewe gebring het van die Semitiese slawe en die armsaliges van gees, net so het hierdie “Elite” van Engeland, Duitsland en Amerika nooit die geleentheid gehad om die volgende geslag voort te bring nie.

Hierdie lande het die room van hul bevolking verloor.

 

Vanaf 1960 is die dodelikste siekte onder ons eie Volk ingedra deur ons eie leiers.

Ons kortsigtige leiers het toegelaat dat ons vroue “Spermasoïed” gebruik om ons baba’s dood te maak.

Hierdie kinderverhoedmiddels “Die Pil” is vernaamlik aan die hoë klas vroue beskikbaar gestel.

Die voorwendsel was dat sy nou kon gaan studeer en opgeneem kon word in die ekonomie. Sy sou blykbaar nou “vry” kon wees en haar nie hoef te bekommer oor haar nageslag nie.

Die bestes onder ons het versuim om hul gene oor te dra na die volgende geslag en daardeur ons Volk ontneem van ons toekomstige leiers en werkgewers.

Hierdie keer het ons vyande die korrekte resep ontdek om ons uit te wis.

Dit was ’n bloedlose uitwissing en dit het geen teenstand gekry nie.

Alle predikante, skoolhoofde, dokters, polisie en natuurlik ons vroue het hierdie gif gesluk.

 

Daar is geen verskil om jou koninklike leiers of jou gemeenskap leiers of jou jong opkomende leiers of jou kinders dood te maak nie.

Daar is ook geen verskil oor die metode wat gebruik word om hulle dood te maak nie.

Of hulle in die Katynwoud verrot of op die seefront in die water dobber en of hulle in ’n toilet weggespoel word, die uiteinde is presies dieselfde.

Die Volk word leierloos en word vir honderde jare oorheers deur hul vyande.

Dit is bykans onmoontlik om so ’n slagting te oorkom en indien hulle wel oorkom is hulle geneutraliseer en sal vir altyd slawe wees.

 

C. J. B. Vermaak

Leier van die Boerestaat Party

 

 

 

 

Inligtingstukke