Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

INLIGTINGSTUK  NO.14

DEMOKRASIE

Die eerste regerings stelsel het ontstaan deur ’n leier te kies of die leier het homself as leier verklaar. Hierdie situasie word dan beskou as die “Leierskap Prinsiep”.

Dit het stadigaan verander na ’n koningskap omdat mense hierdie leierskap wou oordra aan die volgende geslag.

Ongelukkig het daar in baie gevalle, kortsigtige konings die heerskappy geërf en daar moes na ander stelsels gesoek word.

Die man op straat wou ook deelneem aan die besluite wat sy toekoms raak en so het Demokrasie ontstaan.

Demokrasie beteken dat daar ’n sentrale regering sal wees met ’n linkse en regse vleuel wat hom in die “Middel” of balans sal hou.

Indien hierdie “Middel” regering te veel na links of regs beweeg, verloor hy weer steun aan die ander kant en word hy dus gedwing om die middeweg te volg indien hy weer verkies wil word.

In Homogene lande, d.w.s. lande wat volke huisves wat dieselfde geaardheid het, werk Demokrasie baie goed en sulke regerings is doeltreffend en die bevolking is tevrede.

In lande soos Suid-Afrika is daar nie sprake van so ’n “Balans” nie. Voor 1994 het die DP en ander linkse partye, juis hierdie redenasie gebruik om die mense te oorreed om Demokrasie te aanvaar.

Hulle het beweer dat mense nie op rasse basis sal stem nie en dat daar weer ’n Balans sou ontstaan om die regering in die middel te hou.

Die regses het hierdie idée totaal verwerp en die standpunt gehuldig dat daar altyd ’n rasse basis gestem sal word.

Die destydse Nasionale Party het toegelaat dat hulle te vêr links beweeg en die regses het te min mag gehad om dit te keer.

Daarom het die linkse siening geseëvier en ons stelsel het totaal verander na ’n een mens een stem Demokrasie.

Minderheidsregte is voorgehou as die “Versekering” dat ’n Balans behoue sou bly.

Ons het gesien dat in die drie verkiesings wat verby is, die bevolking op ’n rasse basis gestem het.

Dus was die regse vleuel korrek en die linkse verkeerd maar die koeël is nou deur die kerk en die minderheid sit sonder mag.

 

In die lig van bogenoemde het die Boerestaat Party sy beleid aangepas om helder oor hierdie saak te dink.

 

Eerstens moet die stelling gemaak word dat ons hierdie land as ons eie beskou en dat ons nie sal verhuis of emigreer nie.

Tweedens wil ons bevestig dat ons, ons Volk wil vermeerder na 20 miljoen mense en dat ons alle struikelblokke sal oorkom om hierdie ideaal te verwesenlik.

Derdens stel ons ’n stelsel van Demokrasie voor wat bekend staan as die “Kwalifiserende Stemreg”.

Toe Mandela in die tronk was, het hy gesê dat ’n wit boemelaar kan stem maar ’n swart dokter kan nie stem nie.

Hy was korrek maar nou beteken dit dat die wit boemelaar en die swart dokter se stemme dieselfde gewig dra en dit is net so onregverdig.

Die Boerestaat Party se beleid is die volgende:

1. Stemreg behoort aan almal en elke persoon bo 21 jaar kan ’n stem uitbring.

2. Belasting betalers kry 2 stemme.

3. Elke persoon met ’n Universiteits- graad of diploma kry 25 stemregte.

4. Elke werkgewer met tot ’n  honderd werkgewers kry 30 stemregte.

5. Elke werkgewer met meer as ’n honderd werkgewers kry 100 stemregte.

6. Plaas Boere se stem moet 75 punte tel.

Met so ’n stelsel sal die mense die meeste insig ’n doeltreffende inpak op die regering hê om die land in die regte rigting te stuur.

Die swart dokter sal dan ’n groter invloed hê as ’n swart boemelaar en daardeur weer ’n balans skep om die regering te dwing om die midde weg te volg.

Indien die huidelige stelsel behoue bly sal Suid-Afrika dieselfde pad loop as Zimbabwe, met ’n ekonomie wat vernietig sal word.

Indien daar geen kans is om die regering uit die kussings te lig nie, is die huidige stelsel ’n “Despotiese Diktatuur” en geen Demokrasie nie.

 

Die wit gedeelte van die bevolking word as uitheemse mense beskou deur die ANC.

Daarom diskrimineer hulle teen hierdie minderheid-groep omdat daar geen gevaar bestaan dat hulle die ANC kan “uitstem” nie.

 

Die wit mense se waarde word dus misken en volgens die ANC kan hierdie groep maar die land verlaat of uitgemoor word.

Hulle kan nie die geweldige bydrae wat hierdie mense gemaak het. t.o.v. die huidige beskawing waarneem of verstaan nie.

Zimbabwe is ’n baie goeie voorbeeld van hierdie mense se siege.

 

Toe Mugabe steun verloor in 2000 het hy dadelik alle plase en grond van die wit gedeelte gevat en vir die swart gedeelte uitgedeel.

Dit het hom weer baie populêr gemaak en van die 2500 kommersiële boere het net 400 oorgebly.

Die laastes van hierdie boere wat gedink het dat as hulle die krokodil voer sal die krokodil hulle nie eet nie. Hulle is nou besig om in hofsake te probeer om hulle plase te red, sonder sukses natuurlik, omdat die Zimbabwe se regering doodeenvoudig die wetgewing verander het.

 

Hulle gee glad nie om, indien die ekonomie tot stilstand kom nie, omdat dit baie meer belangrik vir hulle is om van die Wittes ontslae te raak.

In Suid-Afrika is Zuma se stilswyende Diplomasie in werklikheid ’n oorverdowende ondersteuning en gaan hierdie selfde grond onteiening ook hier plaasvind.

As ons nie ’n metode kry om toe te sien dat die ANC ons nie as ’n minderheid sien nie maar as ‘n noodsaaklike komponent van die ekonomie, wat huidiglik 48 miljoen mense moet kos gee.

Van die linkse of Liberale siening dat mense nie op rasse lyne sal stem nie, het niks gekom nie. Die bedanking van Tony Leon is ’n bewys dat hulle ook handdoeke ingegooi het en die mense wat nou in die DP oorbly is mense wat net nog hul salarisse wil verdien.

Hierdie Liberale mense is die direkte oorsaak van die vernietiging van ons ekonomie en die ontvlugting van bykans ’n miljoen emigrante wat Suid-Afrika verlaat het.

Zille en haar siek siening is direk verantwoordelik vir al die moord en verkragtings wat al hoe erger word omdat hulle hul beleid op geloof baseer en nie op die werklikheid nie.

Ons word stelselmatig uitgemoor en terselfdertyd onderwerp aan die strengste vuurwapen Wetgewing op aarde.

Dit vat bykans ’n jaar om jou Vuurwapen lisensie te hernu en daarom gee baie ou mense hul vuurwapens vir die regering om te vernietig en kan hulle nie hulself teen die moordenaars beskerm nie.

Hierdie moordenaars weet dit en hulle neem geen risiko om hierdie arme ontwapende mense te vermoor nie.

 

Met hierdie skrywe wil die Boerestaat Party ’n beroep doen op al die mense wat alreeds onder hierdie “Kaders” deurgeloop het, asook mense wat voel dat hul bestaan bedreig word in die Nuwe Suid-Afrika.

Dat u ons ondersteun en by ons aansluit sodat daar ’n duidelike boodskap aan die ANC gestuur kan word dat hul optrede onaanvaarbaar is.

 

As u met alles hierbo nie saamstem nie, moet u AUB vir ons laat weet van enige Swart Beheerde Land in die wêreld wat suksesvol hul eie ekonomie opgebou het en ’n hoogs Moderne Industriële land geword het.

Net Een AUB

 

C. J. B. Vermaak

Leier van die Boerestaat Party

 

 

 

 

 

 

 

 

Inligtingstukke