Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

HOMOSEKSUALITEIT

 

Ek wil graag begin deur twee vergelykings waarmee baie nie sal saam stem nie omdat hulle ander politieke oortuigings en politieke voorkeure het.

 

Die natuur behoort ons rigtingswyser te wees omdat die natuur kan voortbestaan sonder enige inmenging van "Bonatuurlike" magte.

 

Die Politieke korrekte siening wat deur linkse en baie keer deur Joodse Professore en geleerdes verkondig word is dat alle mense van dieselfde voorvaarder afstam.

 

Hulle beweer dat die mensdom in Afrika ontstaan het en toe na die res van die wereld versprei het.

Die bewering is dat hulle algaande geklimatiseer het en daarom verander het in ander rasse.

Christene glo ook in die een voorvader dogma deur aan Adam & Eva te glo en ook aan die Noag storie.

 

Ons weet vandag dat gene die oorsaak is van ons menswees.

Die enigste manier hoe gene kan verander is deur die "Vermenging"daarvan.

 

Mense het nie verander omdat hulle in Afrika kom bly het nie, alhoewel die linkses sou se dat daar nog nie genoeg tyd verby gegaan het nie.

 

Hul argument kan nooit bewys of teengestaan word nie want in miljoene jare sal vermenging van gene so `n groot rol speel dat daar geen duidelikheid sal wees nie.

 

Maar om te verduidelik:

Die mense wat op die Ewenaar bly is almal swart mense met kroes hare, donker oe, plat neuse en dik lippe.

 

Op die Ewenaar is daar min onderskeid tussen winter en somer.

Die son is baie warm en dit reen elke dag en daarom is die atmosfeer warm en nat.

 

Vir mense om daar te ontstaan en daar te bly is dit noodsaaklik dat hy swart moet wees anders kry hy velkanker.

Omdat hy swart is absorbeer hy baie meer hitte (`n swart kar as voorbeeld) en moet hy metodes he om van sy verhoogde hitte ontslae te raak.

 

Daarom kan hy nie gladde hare he om sy kop te bedek nie en hy het plat hare wat kan kroese vorm en sy sweet kliere kans gee om sy kop af te koel.

 

Omdat hy meer sweet moet hy ook meer vog inneem en die dik lippe veroorsaak dat hy meer gereeld sy lippe lek,

 

Wanneer hy sy lippe lek is daar sensors op sy tong wat teen sy tande skuur om `n sein na die brein te stuur om hom dors te maak.

 

Omdat die lug so vogtig en warm is het hy nie sulke nou neusgate soos die wit mense nodig nie.

Dit is nie nodig om die lug nog meer vogtig of warm te maak en daarom is  sy neus kort en wyd.

 

In koue streke moet die lug wat hulle inasem eers vogtig en warm gemaak word anders kry hulle longontsteking.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Uit bogenoemde kan ons sien dat die mens net soos alle ander diere aangepas is vir natuurlike omstandighede en

daarom het hulle nie almal dieselfde Adam & Eva gehad nie.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Die wit mense het ander toestande en Europa gehad.

Daar is groot verskille tussen winter en somer en die temperatuur is baie laag.

 

Daarom moet hulle koppe bedek word met `n welige bos hare wat rond van vorm is sodat dit plat kan le in enige rigting.

 

Ook is hulle wit sodat hulle sonder sonlig Vitamien D kan vervaardig.

 

Hulle neuse is dun en lank en word bloed rooi in die koue om die lug warm en vogtig te maak.

Hul senuwees op hul tande verhoed hulle om deur hul monde asem te haal en hulle word nie baie dors nie.

 

Daarom het die Westerling tradisioneel baie dun lippe.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ons kan dus nou sien dat die natuur ons vorm en dat ons dit in ag moet neem wanneer ons oor homoseksuele gedrag praat.

 

Die tweede vergelyking is die kwessie oor geloof.

 

Indien ons `n pasgebore baba aan `n Moslem ouers gee sal die baba `n Moslem word.

Wanneer die baba aan Jode gegee word sal hy `n Jood word en net so as hy aan Christen ouers gegee word sal hy `n Christen word.

 

Daar is gevalle waar groot mense van geloof verander het maar dit is `n baie klein persentasie en hy sal en elk geval sy "Bagasie" saam met hom neem en op sy beurt weer `n inpak op die nuwe geloof he.

 

Ons is almal bewus van die siening dat `n kind tot op 7 jaar nie weer daarna verander kan word nie.

 

Dus het ons hierbo `n bewys dat mense wel beinvloed kan word deur sy omgewing waarin hy groot word en in die geval van die mense op die Ewenaar kan ons sien dat mense is soos die natuurlike toestande hulle geneties gemanipuleer het.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Wanneer ons met die natuur inmeng veroorsaak ons sulke groot probleme dat dit eintlik onoplosbaar is.

 

Die natuur het `n balans om te handhaaf anders stort alles in duie.

 

Voels, insekte, kieme, plante, diere, mense is nodig vir die natuur om te kan funksioneer en dit is nodig dat daar baie van elke soort moet wees sodat kompetiese kan plaasvind en dat die beste presteerder op sy gebied oorleef.

 

Die natuur se funksie is ook om die bestes te laat oorleef en die swakkere sal deur die natuur uitgewis word.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Die mens het ingemeng deur sy beskawings tot stand te bring.

 

In hierdie beskawings het hulle `n polisie, weermag en wette tot stand gebring sodat die sterkte sowel as die swakke beskerm kan word.

 

Daar is ook `n ongeskrewe ooreenkoms tussen die streke en die swakke dat die een sy arbeid sal gee in ruil vir veilige voortbestaan en die sterke sal die omgewing skep en sorg vir kos op die tafel.

Nou sterf die swakke nie meer uit nie en die sterke hou hom self so besig met die skep van rykdom dat daar nou `n wanbalans ontstaan.

 

Deur die wereld organisasies soos die VVO en die W.G.O poog die mensdom om hierdie wanbalans te bestuur.

 

Daarom het hulle kinderverhoedmiddels gebruik om die bevolking in toom te hou en soos hulle dink., die natuur te beskerm.

 

Weereens hou hulle hul besig met die simptome en nie die oorsake nie.

 

Ek weet dat daar homoseksuele mense voorheen bestaan het maar die natuur het van hulle ontslae geraak en hulle het nie voortgeplant nie.

 

Dus was daar baie min genetiese materiaal wat `n groot invloed op die mensdom gehad het.

 

Met die gebruik van die pil het hierdie situasie heeltemal verander.

 

Baie studies het getoon dan `n vrou ses maande die pil

moet los voordat sy swanger raak.

Die rede is dat haar hormone, wat `n direkte invloed op haar kind gaan he eers moet stabiliseer en na normaal (gesien natuur) terug keer.

 

Die probleem is dat dit nie gebeur nie.

 

Daar is 80% van die Westerse vroue op die pil en ander voorbehoedmiddels (ander naam vir kinderverhoedmiddels).

 

Hierdie middels saai chaos onder haar natuurlike stelsels en ons weet dat sy ook kanker gaan kry daarvan.

 

Wanneer sy bevrug word met so `n wanordelike hormoon wanbalans het dit `n groot invloed op die baba en die gevolg is dat homoseksuele mense gebore word met groot trauma vir die Bevolking.

 

Weereens kom die ongeskrewe ooreenkoms ter sprake tussen die sterke en die swakke en die beskawing voel dat hy `n verantwoordelikheid het teenoor hierdie (gebrekkige) mense.

 

Vir die normale mens is homoseksuele mense `n afgryse.

Die manier om hul drange te bevredig is vir die meeste mense afskuwelik en ondraaglik maar hulle voel tog om "Beskaafd" teenoor hulle op te tree.

 

Vir die bevolkings manipuleerders is dit noodsaaklik dat hierdie mense bevorder en beskerm word.

 

Homoseksuele mense bring nie die volgende geslag voort nie.

 

Net so, indien mense glad nie trou nie of selfs baie laat trou.

Bogenoemde het gewoonlik net een kind.

 

Homoseksuele mense pleeg eintlik self sterilisasie en dit is goed vir die mensdom indien hulle gene sou uitsterf.

 

Die probleem is dat die beskaafde beskawing hulle voortbring in al hoe groter getalle en hulle gaan op die ou end die beskawing in duie laat stort.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Dit is nou noodsaaklik dat die bestes onder ons die meeste kinders moet kry en die swakstes die minste.

 

Dit gebeur nie nou nie.

Ons beste genetiese materiaal beland in u Universiteite en word daar net soos die baba geleer dat voorplantings vir die voels is.

 

Hulle moet beroepsgerig word en vir hulle `n ryk man gaan kry.

 

Die natuur en voortplanting speel nie `n rol nie en hierdie onnatuurlike optredes veroorsaak ook op die lang termyn dat ons beskawing in duie gaan stort, soos ons daagliks dit ervaar en soos ons die afgelope 46 jaar vanaf die ontwikkeling van die pil kon waarneem.

 

Die feit dat kompetisie die wagwoord moet wees en dat die pil die oorsaak van die oorgrote meerderheid homoseksuele mense is moet aan die groot klok gehang word deur mense soos u wat so `n groot invloed op ons jong mense het.

 

Coen Vermaak

Boerestaat Party

2006/03/05

 

Artikels Argief