Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

WAARVAN DIE HELFTE DOGTERS WAS

Vandag vier ons Vroue en Kinderdag en dit is nogal n teenstrydigheid omdat ons nie werklik vir ons nageslag omgee nie.

Hierdie stelling sal baie mense ongemaklik laat maar dit is nogtans waar.

In die boek oor Hendrik Potgieter, word daar vertel dat die Engelse Regering, die bandiet kwessie van Engeland wou oplos deur die bandiete na Natal te stuur.

Hendrik Potgieter het in 'n brief aan Sir Harry Smith geskryf dat dit nie toegelaat sou word nie, dat sulke groot getalle Engelse hier gevestig word nie.

Harry Smith het dit baie ernstig aan die Engelse Regering oorgedra en die bandiete is na New Suid Wallis, vandag New Zealand gestuur waar hulle nageslag vandag 6 miljoen witmense beloop.

Verder sou die Engelse Boereoorlog waarskynlik nie plaasgevind het nie.

In die Anglo-Boere-oorlog is daar 3,000 mans , 4,000 vroue en 23,000 kinders dood.

Ons volk onthou vandag nog hierdie uitwissing van ons volkgenote en ons moet gaan kyk wat die gevolge daarvan was.

                  ________________________

Eerstens kan mens s dat die 4,000 vroue verhoed was om kinders in die lewe te bring omdat die Engelse hul dood veroorsaak het

Ons kan aanneem dat hulle op verskeie ouderdomme gesterf het maar sekerlik n gemiddelde ouderdom van 30 jaar gehad het.
Dus kon hulle nog ten minste 4 kinders gehad het, omdat die gemiddelde kindergetal per huisgesin 10 was.
Dus was die helfte waarskynlik dogters wat ons 8,000 dogters gee en 8,000 seuns.
Vanaf 1920 sou hierdie dogters sekerlik ook 10 kinders kon kry maar ons kan konserwatief s dat ten minste 8 , waarvan die helfte dogters was. Dus 8,000 dogters x 4 dogters =
32,000 dogters en 32,000 seuns

Vanaf 1940 kon hierdie 32,000 dogters weer hul eie kinders kry en hulle het waarskynlik ook 6 8 kinders gekry

As ons  n gemiddelde van 7 vat ,waarvan die helfte dogters was het ons dan 32,000 x 7 wat ons 224,000 kinders gee waarvan die helfte dogters was en die helfte seuns van
112,000 elk.

                  ________________________

Vanaf 1960 kon hierdie 112,000 dogters 6 kinders gekry het wat ons n getal gee van 672,000 waarvan die helfte dogters was.

                  ________________________

Dus was daar 336,000 dogters wat in 1980 weer 6 kinders kon kry wat ons 2,016,000 kinders sou gee waarvan die helfde dogters was.

                  ________________________

Ons kon dan in die jaar 2000 1,008,000 dogters gehad het wat weer 6 kinders gehad het wat ons 6,048,000 kinders sou gee waarvan die helfte dogters was.

                  ________________________

As ons nou optel saam met die oorspronklike 4,000 wat in die kampe dood was het ons 9,476,000 volkgenote wat nooit gebore was as gevolg van 4,000 wat in die konsentrasie kampe dood is nie

Saam met die 6 miljoen New Zealanders is dit 15 miljoen mense wat vandag hier kon wees.

                  ________________________

Verder moet ons die 23,000 kinders vat wat in die Engelse kampe dood is :

Die helfde was dogters , dus 11,500 wat sekerlik ook van 1920 kon begin kinders kry teen 10 per vrou maar ons berekin op 8 per vrou wat ons 92,000 kinder gee waarvan die helfte dogters was, 46,000

                  ________________________

Hulle sou weer vanaf 1940 begin kinders kry teen 8 kinders per vrou en dus kon daar 368,000 kinders van hulle gekom het , waarvan die helfte vrouens was van 184,000.

Vanaf 1960 sou hierdie 184,000 dogters weer begin en as hulle ook gemiddeld net 6 kinders sou kry was dit 184,000 x 6 = 1,104,000 kinders waarvan die helfte dogters was.
Dus 552,000 dogters.

Vanaf 1980 kon hulle weer 6 kinders kry wat ons
 3,312,000  gee , waarvan die helfte dogters was.

Dus 1,656,000 dogters wat in die jaar 2000 ook kinders kon gekry het en as ons 6 as n gemiddeld neem het hulle
9,936,000 kinders gekry.

Die totaal vir die 23,000 kindersterftes in die Engelse Konsentrasie Kampe was dus 14,835,000.00

Saam met die 15 miljoen en die huideige 2.2 miljoen kon ons 32,035,000 in Suid Afrika gewees het.
                  ________________________

Verder het ons vanaf 1960 toe ons wonderlike Dr. Verwoerd en sy Nationale Party ons vroue Die Pill gegee het , om hul goedkoop arbied te bekom , agt miljoen babas verhoed wat dus die getal 40 miljoen kon oorskrei.

Al is hierdie syfer net halfpad waar , dan kon ons 20 miljoen gewees het , waar ons vandag net 2.2 miljoen is

                  _________________________

Ons vier vandag vroue en kinder dag maar ek wil dit by u laat dat ons ook moet dink aan die wat nooit gebore is nie

Hulle staan soos skimme om ons heen
hulle is onsigbaar , maar hulle kon n groot invloed in ons land gehad het.

Die vraag wat ons onself moet afvra is hoe gaan ons hier oorleef as ons al minder word.

Ek wil hier my eie familie as voorbeeld gebruik , ons was 5 seuns wat deur twee mense in die lewe gebring is.

Dus was daar voldoende groei in hul geslag.

Hierdie 5 het elkeen n vrou gekry en hierdie tien kon net nege kinders voorbring.

Hulle moes elk 6 gehad het wat 30 kinders sou gee.

So kan u self na u familie gaan kyk en u sal sien dat daar geen groei plaasgevind het vir die afgelope twee geslagte nie.

Die gevolg is dat wanneer ons n twee kind huisgesin het , gaan ons met 5% per jaar verminder wat ons 11,000 mense gee. Verder word daar +- 10,000 van ons vermoor en 10,000 verlaat die land elke jaar.

Dus verminder ons met 30,000 per jaar en na 10 jaar is daar 300,000 minder van u soort hier in SA.

Hierdie is die grootste probleem waarmee ons te kampe het.

U kan maar ophaal Vigs , Hartsiektes ,Kanker ,TB en Malaria. Nie een van die bogenoemde siektes kom naby ons onvrugbaarheids probleem nie en omdat ons nie meer n Staat het wat na ons belange omsien nie , gaan daar geen toekoms wees nie .

Daarom moet ons om die feite beplan en nie maak of die probleem nie bestaan nie.

                  ________________________

As minderheid gaan u al hoe meer n slegter situasie beleef.

U gaan teen gediskrimineer word soos wat u nie kan droom nie.

U gaan verarm word totdat u nie meer vir u gesin kan sorg nie.

U sal nie meer u vroue en dogters kan beskerm nie.

Op skool gaan u kinders die spit afbyt soos dit al vandag gebeur.

                  ________________________

Kom ons kyk wat aan die ander kant gebeur.

Ons sit met n swart bevolking wat 40 miljoen beloop.

Ons grense is oopgegooi en ons kry 30,000 onwettige immigrante per maand by wat ons 360,000 per jaar gee.

Die swart bevolking groei met byna n miljoen per jaar.

Lande soos Basoetoland het handoek ingegooi en gaan deel word van SA om ons swart bevolking met 2 miljoen te verhoog.

Dus is die prentjie as volg :

U verminder met 30,000 per jaar of 300,000 per 10 jaar.
Ons swart bevolking vermeerder met 1.3 miljoen per jaar of 13 miljoen per 10 jaar.
Teen 2020 gaan u net 1.9 miljoen wees en die swart bevolking gaan waarskynlik 55 miljoen wees.

As ons na n 100 jaar kyk , gaan daar eenvouding geen spoor van u hier wees nie.

Dit vriende is die totale som van ons bespreking hier vandag.

Daarom is dit so belaglik dat daar sommige regse organisasies is wat geweld propageer om hul eie land terug te kry.

Ander weer wil verkiesing hou onder hul eie mense om n volksraad saam te stel sodat hulle hulself kan regeer.

Waarom wil u uself regeer as u deur u eie toedoen van die aarde gaan verwyder word.

En hier wil ek dit beklemtoon dat dit nie die swart bevolking is wat veroorsaak dat u al minder geword het nie :

Dit was u vorige leiers.
Dit was die kerke en predikante.
Dit was die skole en universiteite.
Dit was die joodse pil fabrieke.
Dit was die joodse leiers wat u koerante en tydskrifte beheer het.
En ook was dit u ouers wat dit nooit raak gesien het nie.

                  ________________________

Ons vroue en kinderdag vieringe kan nie net op n negatiewe wyse gevoer word nie.

Daarom is dit u en my plig om ons volk in te lig oor ons situasie.

Daarom moet u onderneem om ons party te help bou sodat ons ons eie media , ons eie hospitale kan bou.

Dit is noodsaaklik dat u aansluit en u R 50 per maand betaal sodat ons , ons boodskap kan uitkry na die bre bevolking daar buite.

U moet huisvergardering rel.
U moet help om DVDs te vervaardig en te versprei.
U moet my boeke versprei deur dit te verkoop sodat nog gedruk kan word.
U moet mense gaan werf om ons te help met die Party.

Die Boerestaat Party kan net groei as ek u kan oorreed om te help en u bereid is om u gewig by ons in te gooi.

Ek wil hier duidelik s dat dit net die Boerestaat Party n bestaansreg in die regse en volksgerigte kringe gaan h in die toekoms.

Dit is net die Boerestaat Party wat langtermyn doelwitte het en die voertuig besit om dit deur te voer.

Ons het nou die situasie behandel oor ons min getalle en die redes daarvoor.

Almal van u behoort nou te sien dat daar nie n kits oplossing vir ons is nie.

Maar dit is nog nie die ende van ons probleem nie.   

                  ________________________

Aan die een kant sit ons met baie min bevoegde mense maar ons verloor duisende deur Emigrasie, moord, ongelukke en voorbehoeding.

Aan die ander kant sit ons met massas mense wat aandring op basiese geriewe soos paaie, huise, riool, water en elektrisiteit asook seker die belangrikste mediese sorg.

U moet besef dat de Klerk se raadgewers destyds die Nationale Party ge-adviseur het om oor te gee omdat hulle die vigs probleem as onoorkomentlik beskou het.

Aan die een kant is dit waar omdat, indien die NP nog aan bewind sou wees, sou die sosio ekonomiese probleme so groot gewees het dat `n wit Regering dit nooit sou kon verskaf nie.

Verder weet ons dat die swart gemeenskap nie die vermo het om doeltreffend te regeer nie (de Klerk het dit nie geweet nie).

Deesdae word IK nie meer as belangrik beskou nie maar daar is rasse wat se IK minder as 80 is en dit beteken hulle is morone.

Die beste onder die ANC is Malema, Zuma, Cele ens. en ons almal neem waar dat daar niks tussen hulle ore is nie.

Maar let wel hulle is die bestes, kyk na Zuma met sy vele vroue en 21 kinders en toe hy nie sy plig kon doen nie het haar lyfwag homself geskiet en sy moes n bok (n ooi natuurlik) aan Zuma skenk.

Ons kan maar net verdwaas sit en toekyk hoe ons ten gronde gaan.

Mense wat dink dit gaan verbeter maak n baie groot fout.                              

Wat het gebeur met ons paaie, ons hospitale, ons skole, die spoorweg, elektrisiteit, riool en water, Hartbeespoortdam en die Vaalrivier, ons plaasboere, die polisie, ons weermag, opleiding van vakleerlinge.

 

Dit is eenvoudig, hulle is baie dom maar hulle regeer ons omdat hulle net meer is as ons.

Mense wat demokrasie aanvaar is Morone.

       Kan u met alle eerlikheid s dat n Boemelaar en n hoof van n Myngroep wat 70,000 mense werk gee, dieselfde waarde het.

       Kan u s dat n Bandiet wat in die tronk sit vir verkragting die reg het om te stem

       Of n Boer wat veroorsaak dat u kos op U-tafel het se stem het dieselfde waarde as iemand wat ongeletterd is   en die strate vee.

________________________

As Malema s Kill the Boer, dan praat hy ten minste vir 20% van die swart bevolking (9 Miljoen).

As Malema s dat myne genasionaliseer moet word praat hy waarskynlik vir 60% van die swart bevolking (27 Miljoen).

As die ANC s dat daar n herverdeling van rykdom moet wees praat hy volgens 100% van die swart bevolking.

                  ________________________

Dus is dit die posisie waarin u verkeer.

U soort word al minder en die ander soort al hoe meer en hulle wil h wat u het.

Dit gaan nooit verander nie omdat daar n miljoen onopgevoede mense elke jaar bykom.

                  ________________________        

Nou is dit eenvoudig.

Teen 2050 gaan daar 100 miljoen mense in S.A wees waarvan u en u kinders net 2 miljoen gaan wees.

Dit is te s as die sogenaamde nag van die lang messe nie voor die tyd plaas vind nie.

Hierdie gebeurtenis kan maklik gebeur wanner die Ekonomie in duie stort en dit is onafwendbaar.

As u na alles nog voel dat u alleen die mas kan opkom staan dit u vry, maar vir die mense wat realisties is, moet dit duidelik wees dat hulle by n Organisasie aansluit wat hulle kan bou en waar hierdie Organisasie hulle kan help.

Sluit by enige Organisasie aan en betaal u lidmaatskap anders gaan dit u duur te staan kom.

 

        

 

Artikels Argief