Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

Diefstal van ons Geskiedenis

 

Volgens Thabo Mbeki is Afrika die plek waar die mensdom ontstaan het en hy het`n wereld reisiger geword om sy skewe idees aan al die swart leiers van Afrika teverkondig.

Mbeki en sy Wits Professors is besig om aan almal wat wil luister te vertel dat alle mense uit Afrika kom en dat die Europeane die Geskiedenis verdraaihet.

Daar is verskeie Afrikaners soos Dr. Chris Landsberg en Max du Preez wat hom ondersteun in die verband en saam met hom die geskiedenis verdraai.

Volgens du Preez het Afrika 3000jaar gelede `n florerende intellektuele sentrum gehuisves.

Na onafhanklikheid in die Congo in 1963 het die swart mense ook beweer dat die swartes die wiel uitgevind het en dat die wittes dit by hulle gesteel het.

Die teenoorgestelde van hierdie siening is `n boek wat in Amerika versprei word met die naam “The Great Achievements of the Negro Race”.

Die boek is totaal blank van voor tot agter en som daarmee op wat die Westerlings van Afrika dink.

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Hiermee wil ek `n bydra maak om aan u te verduidelik waarom Afrika `n sterwende kontinent is.

Mbeki se Afrika Renaissance het absoluut geen kans om te slaag nie, al stig hy `n honderd Afrika Parlemente en al bly hy vir die volgende honderd jaar in sy vliegtuig.

Vir `n land om ekonomies suksesvol te wees is daar sewe pilare waarop hierdie ekonomie moet rus.

Daar is geen kans vir enige land om sonder hierdie sewe pilare te ontwikkel nie.

1)Onderwys

Kleuterskole, laer en hoerskole, Universiteite, vakleerling opleidingsentrums, Kolleges en privaat onderrig in verskeie rigtings, is uiters noodsaaklik om mense op te voed en hulle gereed te maak om die “Mark” te betree.

2)Vervoerstelsel

Paaie vir vragmotors en motors, spore vir treine, hawens vir skepe en lughawens vir vliegtuie is onontbeerlik vir `n gesonde ekonomiese welstand wat enige land kan begeer.

3)Voedselverbouing en verwerking.

Hier begin ons by die landbouer op sy plaas wat sorg dat die dorpenaar elke dag kos op sy tafel kry.

Dan moet daar opgaardamme en besproeiing stelsels wees. Daar moet `n voedsel verspreidings netwerk wees en silo’s waar graangewasse opgeberg kan word.

Daar moet slagpales wees waar vleis geberg en verwerk kan word en daar moet voedselverwerkings fabrieke wees waar voedsel verpak en vervoer kan word.

4)Energiestelsels

Elektrisiteit en brandstof verspreiding is sekerlik een van die belangrikste pilare in die stelsel.

Sonder brandstof of elektrisiteit is ons net waar donker Afrika vir die afgelope 3000jaar is.

5)Kommunikasie

Telefone, selfone, rekenaars, internet is onontbeerlik vir `n bewegende ekonomie.

6)Vervaardigings sektor

Daar moet `n gesonde vervaardigings sektor wees waar alle ondersteunende produkte soos rubber, papier, teer, staal, glas, boustene, hout en grondstowwe vervaardig kan word om `n land se mense werk te verskaf.

7)Bankwese

Alhoewel daar baie kritiek op die monetere stelsels is, is dit seker dat geen ekonomie sonder `n gesonde bankstelsel kan funksioneer nie.

Beskikbaarheid van krediet is uiters noodsaaklik om `n ekonomie aan die gang te hou en sonder banke sal `n land ten gronde gaan.  

Alle ander sektore soos gevangenis, polisie, sentrale regerings, Munisipaliteite is ondergeskik aan die 7 hoof pilare van `n land se ekonomie en nou kan mens gaan kyk hoe Afrika lande daarmee vaar.

As mens na Afrika kyk sien mens net chaos.

Geen onderwys

Paaie sonder teer

Geen vervaardiging

Geen voedselverbouing en berging nie.

Geen elektrisiteit of kommunikasie nie

Geldstelsels met 1200% inflasie.

Daar is geen kans dat Afrika gaan tred hou met die res van die aarde nie. Hulle eis te ver agter en het eenvoudig nie die nodige tyd om hierdie fondasies vir `n beskawing te le nie.

Mbeki,Max du Preez en Landsberg se siening gaan veroorsaak dat daar verdere skeuring tussen wit en swart in Suid Afrika gaan kom en Suid Afrika in dieselfde kook potas die res van Afrika dompel.

Ondergeen omstandighede sal hulle dit reg kry om die wit mense te oortuig dat hulle van die swartes afgestam het nie. Miskien Max du Preez maar ons ken nie sy familie geskiedenis nie.

 

2006/07/01

 

 

 

Artikels Argief