Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

CHAOS EN DIE PIL

Wanneer `n huis se mure kraak en bars en iemand beweer dat dit die venster rame se skuld is, sal `n mens dink dat so `n persoon gek is.

Wanneer die mure barste maak is dit tog dom om die stene, of die pleister die skuld te gee.

Ek dink dat selfs die domste mens sal dink dat die probleem by die fondasie van die huis le. Ons sal dan die fondasie ondersoek en vind dat die fondasie gekraak of gesak het.

Hierdie gebreekte fondasie is dan ooglopend die oorsaak van die krake in die mure. Maar sal ons dan by die vernaamste oorsaak van die kraak in die muur gekom het?

Nee, daar moet `n rede wees waarom die fondasie gekraak en gebreek het.

Dit kan wees dat die fondasie te swak gemaak is. Dit kan wees dat daar te min sement in die mengsel was. Dit kan wees dat die grond nooit gekompakteer was nie.

Of die rede is dat die huis se fondasie op klei staan en dat dit die oorsaak is van die gebreekte fondasie.

Dus kan mens nou die "Onderliggende" rede vind vir die krake in die mure.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verskeie radio stasies het gereeld programme wat handel oor die groot misdaadsyfer in Suid-Afrika.

Dan kry hulle sulke mense soos Roelf Meyer, en Martinus van Schalkwyk om dan hul oplossing van die verskriklike misdaad te gee. Van Schalkwyk se ons moet S.A. aan die werk kry. As almal werk het sal niemand steel nie, se hy.

Roelf Meyer se, die staat moet werkskeppings veldtogte loots. Dan voeg hy ewe groot by dat die Afrikaners in die veertiger jare dit gedoen het dat die arm blankes daardeur gehelp is.

Die vent voeg nie daarby dat die "Afrikaners"  nooit geroof en gemoor het toe hulle arm was nie, maar dit net terloops.

Die ANC wat so lekker saam steel gee weer apartheid die skuld.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maar volgens my het ons nog nie die "Onderliggende" oorsaak van S.A. se probleem gevind nie.

Waarom kraak die mure? Waarom kraak die fondasie?

Die staat kan onmoontlik werk skep.

`N werkskepper moet die vermoe he om vooruit te dink en te beplan. Hy moet entoesiasties wees met die moontlikheid van winste in die toekoms. Hy moet versiende wees om probleme die hoof te bied. Hy moet doelgerig vooruit kan beweeg omdat `n besigheid nooit stil kan staan nie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Dit is mos nou duidelik vir alle denkende mense dat hierdie besigheids mense of "werksverskaffers" grotendeels uit die Wit gedeelte van die bevolking kom.

Moet nou net nie se, ja maar die swart mense het nooit die geleentheid gehad omdat ons hulle "onderdruk" het nie.

Dieselfde apartheids wette was ook op die Indiers van toepassing.

Gaan kyk maar wat se sukses hulle van die toestande in S.A. gemaak het.Hulle het gefloreer omdat hulle inbors en kultuur gehad het. Hulle het ook verkies om hul eie gemeenskappe te vestig, eie skole en Universiteite.

Om terug te keer na die werkgewers. Dit is nou `n feit dat die wit mense sinoniem is met werkgewers. Werkgewers moet toegelaat word om te floreer. Hulle moet as helde beskou word en nie belas en beswadder word deur die regering se werks-unies nie.

Maar nou is daar `n Wesenlike probleem.

Vandat Verwoerd en die NG kerk in 1960 toegelaat het dat die PIL vir ons vroue gegee word, het die wit geboortes afgeneem. Elke jaar is daar minder Wit kinders gebore.

Dit het naderhand sulke katastrofiese afmetings aangeneem dat ons toe selfs ons land moes prys gee omdat ons so min mense was. Dit het veroorsaak dat daar baie min werkgewers bestaan, teenoor die hordes werksoekers. Omdat daar nou sulke grootskaalse geweldsmisdade gepleeg word, verlaat baie mense die land.

Baie van hulle is werkgewers of  potensiele werkgewers.

Dieselfde redes veroorsaak ook dat baie Wit mense nog minder kinders wil he omdat hul toekoms onseker is.

Nou behoort dit duidelik te wees dat die rede van die gekraakte fondasie te min Wit mense is.

Die Boere is besig om hulself uit te roei en dit veroorsaak hierdie wanbalans in S.A.

Meyer en van Schalkwyk kan op hul koppe staan en fluit maar hulle sal die probleem nie oplos voordat daar weer `n groot bevolkingsaanwas van Wit mense plaasvind nie, en dit lyk onwaarskynlik.

Louis Luyt het ook sy stuiwer in die armbeurs gegooi deur te se dat hy homself gaan beywer om misdadigers agter tralies te kry.

Wel ek het nuus vir hierdie mense. Misdaad gaan toeneem

Wit mense gaan die land verlaat

Wit mense gaan minder kinders kry

Daar gaan minder werkgeleenthede wees

Die Staat gaan net vir swart mense plek he.

Die Staat gaan lomp en onbeholpe word

Wit mense gaan op groot skaal werkloos word

S.A. gaan in choas eindig net soos Lesoto.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

 Dit is `n feit en niemand kan iets daaraan doen nie, behalwe die wit mense self. Hulle het vir 40 jaar hul getalle laat krimp totdat hulle vandag `n niksseggende minderheid is.

Hulle moet nou vir die volgende 40 jaar ten miste 6 kinders per vrou kry.

Die volgende geslag sal dieselfde moet doen en dan eers sal ons `n balans in S.A. he tussen werkgewers en werknemers.

U kan nou se dat dit onmoontlik is maar ek se dit is moontlik.

Dit verg net `n houdingsverandering t.o.v. seks en voortplanting.

Onthou dat elke keer dat u die ou pilletjie sluk u bydra tot die anargie wat gaan kom.

 

Artikels Argief