Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

 

GEBOORTE POLIS BESIGHEIDSPLAN

Inleiding

Soos almal weet word diskriminasie nie volgens die grondwet toegelaat nie. Daar mag teen niemand gediskrimineer word t.o.v. RAS, GELOOF, GESLAG, of seksuele oortuigings of self as gevolg van sy politieke oortuiging nie.

Ons Volksgenote kry baie swaar in die hospitale wat deur die ANC oorgeneem is.

Swart dokters word aangesÍ om na wit vroue om te sien.

Swart personeel kyk ander pad wanneer `n wit vrou moet kraam en daar is vele gevalle waar die vrou op die vloer of die toilet moet kraam.

Volgens wet mag ons nie ons eie hospitaal met ons eie verpleegsters en dokter hÍ nie en dit is hier waar ons as Party kan intree.

___________

Die Boerestaat Party is `n geregistreerde Politieke Party

Die Party het in sy grondwet (Program van Beginsels) verklaar dat die Party hom gaan toespits om ons Volk se getalle te verhoog op enige denkbare metode.

Die Boerestaat Party is `n oop Party en enige iemand kan `n lid word mits hy sy lede geld betaal van R 50.00 per maand en ook onderneem om mee te help om ons Volk te vermeerder.

Die Boerestaat Party verkoop `n Geboorte Polis net aan sy lede.

Dus diskrimineer die Party teen niemand nie.

Die Boerestaat Party gaan ook 1n kraam inrigting bou waar net sy lede, wat `n polis het na toe kan gaan om ons volgende geslag in die lewe te bring.

Dit het niks met mediese vondse te doen nie en ook nie met versekerings wetgewing nie.

Dit is `n suiwer reŽling in die Boerestaat Party en is net aan sy lede beskikbaar.

____________

Baba plan as besigheid

Maak geen fout nie, alles draai om geld en as ons nie geld maak nie sal ons nie suksesvol wees nie.

Die plan is nou as volg:

Ons stel bemarkers aan wat lede werf @ R 100.00 per maand waarvan die bemarker `n salaris, asook `n kommissie verdien.

Wanneer ons 500 betaalde lede het, kry ons R 600,000.00 per jaar en dan kan ons die bal aan die rol sit om die kraam inrigting te bou.

Indien enige iemand belangstel om as bemarkers op te tree moet u my dadelik skakel.

Let ook dat alle Part lede nie noodwendig `n polis sal benodig nie en daarom kan ons bykomende lede werf wat dan R 50.00 per lid betaal en R 100.00 vir die Polis.

Wat ons met hierdie skema beoog is die volgende:

____________

Teryl die kraam inrigting nog nie gebou is nie kan ons Polis houers na ons eie dokters verwys word en die dokters sal deur die Polis betaal word.

Onthou dat die Polis inwerking kan tree die dag as ons 500 Polis houers het.

 

Coen Vermaak