Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

BEMOEI JOU MET JOU EIE SAKE

Vir mense wat dink dat dit goed gaan met ons en dat die toekoms rooskleurig is, wil ek graag die volgende probleme saamvat in `n kort skrywe sonder om geweldig uit te brei.

Westerse vooruitgang het aan `n einde gekom in die 29ste eeu met die einde van die koloniale tydperk.

Dit het nie net aan die einde gekom nie maar is in trurat gesit deurdat die derde wereld hulle begin oorstroom het. Die Westerse bevolkings aanwas het totaal tot stilstand gekom terwyl die derde wereld `n bevolkings ontploffing beleef het.

Daar is nou al ses derde wereld burgers teenoor een Westerling en die gaping word jaarliks al groter.

In Suid-Afrika is die verhouding al 10 tot 1 en die totale bevolking gaan oor 50 jaar by 100 miljoen wees omdat daar huidiglik een miljoen swart geboortes jaarliks plaasvind en een miljoen in graad een beland.

Verder het sosiale verbintenisse gelei tot gemengde huwelike en dit het bygedra dat die kleurling bevolking van S.A vandag die wit getalle VERBYGESTEEK het.

Wereld wyd het die Westerse standaarde gedaal omdat die "elite" van die Weste in twee moordende wereld oorloe vernietig is.

Die bestes van die bestes het gesneuwel toe miljoene gesterf het in oorloe wat nooit moes plaas gevind het nie.

 _____________________________

Die gevolge van bogenoemde gaan katastrofies wees indien die Westerling nie betyds tot die besef kom dat die wereld nie net uit plesier bestaan nie. Oor 50 jaar gaan die oormag so geweldig wees dat daar geen omkeer meer gaan wees nie.

Daarna gaan alle stelsels in duie stort en ons kan net onsself daarvoor blameer. U kan nou se dat dit nie u saak is nie. U kan ook se dat u niks daaraan kan doen nie, al wil u ook.

Maar dit is eenvoudig nie waar nie.

Dit is u besigheid

Dit is u saak

U het kinders wat opkyk na u vir `n toekoms, waar hulle veilig kan voortbestaan.          

U klein kinders en agter klein kinders is ook u saak.

U is `n voortsetting van duisende of selfs miljoene jare se ketting van gene wat van geslag tot geslag aan u oorhandig is.

U saak is om dit oor te dra aan die toekomstige geslagte en te sorg dat hulle dit bewaar en weer aangee aan hul nageslag.

Dink u dat u dit doen deur net twee kinders te kry.

Dink u dat u dit doen deur nie te trou nie.

Dink u dat u Volksgenote aaklige mense is en niks werd is nie.

Kyk om u en sien met toekoms-gerigte oe die wonderlike mense om u.

 

Niemand anders as u kan sulke mense maak nie.

Dit is u plig om hulle in oorvloed voort te bring, anders gaan hul omgewing verval in `n plek waar Somalie en Zimbabwe na `n Paradys sal lyk. U kan besluit om niks te doen nie. U kan se dat dit te veel moeite is, maar dan moet u erken dat u wel bewus was en geweet het wat gaan kom.

U kan die gevolge dra maar u kan ook aansluit by die Boerestaat Party en daardeur help om ons toekoms te verseker.

Alleen kan ons niks doen nie maar gesamentlik is ons onoorwinlik.

 

Coen Vermaak

2006/02/10

 

 

 

 

Artikels Argief