Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

ABORSIES

Geen boek oorbevolkings ontwikkeling kon volledig wees as die kwessie van aborsie nie aangespreek word nie.

Die meeste kerke het hul plig versaak en teruggetrek uit die debat of aborsie moord is al dan nie.

Die rede vir die kerk se wegholstrategie is dat hulle nie aan die eenkant aborsie kan kritiseer en aan die ander kant niks doen oor die uitwissing wat die pil tot gevolg het nie.

Die kerk weet baie goed wat in die Bybel staan ten opsigte van hoe God sy volk straf deur hul baarmoeder baar te maak, en indien hulle kon sou hulle dit uit die Bybel gehaal het.

Die wit gedeelte van Suid-Afrika se bevolking het 15 miljoen babas vermoor deur sedert 1960 gebruik te maak van die pil.

Dit het gebeur met die volle samewerking en toestemming van die driesusterkerke.

Vandag het hulle nie meer genoeg lede nie, en hulle verander hul geloof sodanig om ander rasse en volke by hul geloof te betrek.

Daar kan glad nie meer op die kerke staatgemaak word om riglyne te gee oor aborsie nie.

Daarom word die argumente nou gevoer oor menseregte, en die algemene standpunt is dat n ongebore baba nie `n mens is nie maar `n fetus.

Die meeste liberalelande, onder leiding van die Wereldgesondheidsorganisasie en sy filiaal,Family Planing Association, het aborsiewette wat nie die ongebore baba beskerm nie.

Enige vrou of meisie, getroud of ongetroud meerjarig, of minderjarig, mag nie geweier word indien sy vir `n aborsie vra nie.

Sy het ook niemand op aarde se toestemming nodig nie, nie haar pa, haar man of die pa van die kind nie . Sy het kwansuis menseregte, en volle seggenskap oor haar liggaam.

Die fetus word nie gesien as `n mens nie en sal eers `n mens word wanneer hy of sy gebore word.

Die ongebore baba word in dieselfde lig beskou as `n gewas of `n niersteen.

Die ongebore baba bestaan nie vir die wet nie.

Daar is baie maniere om `n ongebore baba dood te maak en die jongste is om die baba om te draai sodat sy voete eerste gebore word.

Voordat sy kop dan uitkom word `n naald in sy brein gedruk en sy brein word uitgesuig.

Die baba se kop word dan doodgebore, en volgens die Amerikaanse wet is dit nie moord nie.

Die mees algemeenste vorm van aborsie is om die baba binne in die moeder se maag uitmekaar te skeur met `n lang tang en dan deur `n suigapparaat uit te suig.

Daar is 66,000 aborsies in 1999 in Suid Afrikaanse hospitale uitgevoer.

Die meeste van hierdie aborsies is uitgevoer op ongetroude wit meisies wat nie hul ouers van hul swangerskap wil vertel nie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die dekadensie vandie Westerse beskawing ken geen perke nie en aborsie saai op die oomblik grootverwoesting onder ons jeug.

Vanaf 1994, toe aborsie gewettig is in S.A, het die babas vir aanneming, gedaal tot in 2003, waar daar geen babas vir aanneming beskikbaar is nie.

Almal is deur aborsieklinieke soos die van Marie Stopes vermoor deur dokters wat ons as geneeshere beskou het en wat met ons geld hulself bekwaam het om mense se lewens te red.

MarieStopes-klinieke is oorspronklik gestig deur Margret Gardner, wat haar beywer het, dat alle dom mense gesteriliseer moes word.

Sy was `n verpleegster en het geboortes van kinders met afsku waargeneem. Sy het dit haar lewenstaak gemaak om soveel babas as moontlik te voorkom.

Hierdie moordenaars van ons nageslag het dit heeltemal ontken dat dom mense geniale kinders kon voortbring.

Dus is miljoene slim en bevoegde mense ook voorkom en het hulle nooit die lewenslig gesien nie.

Dis is oor hierdie feit dat ons die meeste van ons leiers en werkgewers verloor het en dat daar so`n groot werkloosheid bestaan.

Vandag is 50% van ons land se mans werkloos omdat hulle nie vir hulself kan sorg nie.

Enige gemeenskap MOET sy dommes en slimmes he om al die fasette van die ekonomie te kan beman.

Geen ekonomie kan sonder sy algemene werkers bestaan nie, en dit is die plig van die werkgewers omdie werknemer hoog te ag vir die baie belangrike take wat hy verrig.

Voorts is dit nie tese dat algemene werkers almal dom of kortsigtig is nie.

Die regte geleentheid op die regte tyd moet plaasvind voordat `n persoo nkan uitstyg bo die res.

 

Coen Vermaak

2006/09/06

 

Artikels Argief