Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

16 DESEMBER 2011  -  GELOFTEDAG BOODSKAP

Op die 15de Desember 2011, het Jacob Zuma die galgkamer as ‘n Nasionale Museum geopen. Hier is baie moordenaars en verkragters opgehang voor 1994. Die name van al hierdie kriminele is ook aangebring om hulle te  

vereer. Die swart mense sien hulle as helde en bevryders, maar ingeligde mense weet dat dit nie die geval is nie. Hulle was moordenaars, bom planters, verkragters en terroriste in die ergste graad. Hulle het tonele agtergelaat wat geharde Polisie-manne laat huil het. Hulle was die oorsaak van groot ellendes en het bygedra dat die “Wit Wolf” op swart mense begin skiet het.

Kortliks kan ons na hierdie terroriste se dade kyk.

John Harris, het ‘n bom op Johannesburg se Stasie laat ontplof in 1964 en het ‘n wit vrou dood gemaak.

A. N. C. Terroriste het ‘n bom in Pretoria laat ontplof en talle mans en vrouens dood gemaak.

Landmyne is op die grondpaaie geplant en baie Boervroue en kinders is om die lewe gebring.  Die landmyne was afkomstig van China.

In verskeie Wimpy’s het hierdie honde “Limpet Myne” onder die tafels met magnete vasgesit en talle wit vrouens en kinders is sodoende totaal vernietig en uitmekaar geskiet.

Vroue en jong mense is by dansplekke aangeval met bomme en AK 47  gewere.  Die “Mc  Goos Bar” aanval deur Robert Mc Bride is een goeie voorbeeld waar honderde jong mense vermink en gedood is.

Bomme is voor Pick n Pay en ander ketting-winkels en supermarkte geplant en honderde vroue en kinders is dood gemaak.  Die “Amanzintoti-bom” is n goeie voorbeeld.

Hierdie moordenaars het Sondae kerke bestorm en met AK 47’s die kerkgangers dood geskiet.

Skoolbusse met jong kinders op pad skool toe is aangeval en met AK 47 gewere en talle kinders in die busse dood geskiet.

Afgryslike moorde is gepleeg en wit mense is vir ure gamartel en met messe uitmekaar gesny.

Wit vroue is in hulle huise aangeval en gruwelik verkrag.

Ek kan aangaan sonder einde, maar ek dink dat bogenoemde genoeg is om u te laat besef dat die galgkamer baie noodsaaklik was om hierdie Monsters dood te maak.

Om hulle te vereer is net so goed om aan die węreld daar buite te sę, dat hulle hierdie uitvaagsels ondersteun en dat dit hulle goedkeuring wegdra.

Mac Maharaj, Jacob Zuma en al die A. N. C. ondersteuners se dit baie duidelik aan alle witmense van Suid Afrika, dat dit hulle goedkeuring wegdra dat plaasboere vermoor word.  Ook was al die ander moorde wat gepleeg is in die verlede,  deur hulle ondersteun.

APPARTHEID EN DIE REDES DAARVOOR

Op 6 April 1652 het Jan van Riebeeck na Suid Afrika gekom met ‘n beskawing wat destyds in Europa bestaan het.

Saam met Jan van Riebeeck het daar ook boeke, skryfbehoeftes, wapentuig, ambagsmanne met verskeie opleiding en ondervinding gekom om ‘n beskawing hier te vestig.

In die hele Suid Afrika was daar geen sprake van ‘n beskawing nie.  Geen boeke, skryftaal of alfabet het bestaan nie.

Terselfdertyd het swart mense wat weg getrek het uit die warmer dele van Afrika, ook hulself hier kom vestig.

In 1900 het daar ‘n oorlog tussen die Boere en die Engelse uitgebreek wat ons Boerevolk ‘n geweldige knou toegedien het.

27 Duisend van ons vroue en kinders was veradderlik vermoor.

4 Duisend mans het in die oorlog gesneuwel en vir die volgende 60 jaar was ons onder Engelse Bewind.

Eers in 1961 het ons onsself begin regeer deur ‘n Republiek te word.  Voorheen was ons die Unie van Suid Afrika, onder Britse beheer.

Daar kon nie sprake wees dat ons in beheer van Suid Afrika was tot en met 1961 nie.

Engeland het ook ander Afrika Lande besit soos die Kongo en Rhodesië.

Hier het  die swart mense die Engelse bewind omver gegooi maar in Suid Afrika was dit anders omdat daar 5 miljoen witmense was waarvan die Boerevolk 3 miljoen was.

Met die Republiekwording in 1961 was die swart mense nog ongeletterd omdat hulle nie ‘n geskrewe taal gehad het nie. 

Hulle het nie ‘n Afrika alfabet gehad nie en hulle kon dus nie lees of skryf nie.

Daar was by hulle ook ‘n groot weerstand om Afrikaans en Engels te leer omdat dit nie hulle moedertaal was nie.

In 1970 het die wit mense begin om swart tale in woordeboekvorm op te neem.  Dit was n geweldige stadige proses omdat daar 7 verskillende swart tale was.

In 1971 is die eerste woordeboek in n swart taal gepubliseer en nou kon daar boeke en opleiding materiaal in ‘n swart taal geskryf word.

Die wit regering het miljoene gespandeer om skool boeke in hierdie taal te laat skryf en dus het dit baie stadig gegaan.

In 1974 het die Soweto onluste plaas gevind omdat hulle nie in Afrikaans wou leer nie.  Dit was nie ons skuld dat hulle ongeletterd was nie en vandag word daar gesę dat ons hulle dom wou hou en Bantu onderwys toegepas het.

ONS HET GEEN KEUSE GEHAD NIE.

Nęrens in Afrika het ‘n swart skryf taal bestaan nie en hulle moes noodgedwonge Afrikaans of Engels kies. Hulle het ons beskuldig omdat ons in beheer van Suid  Afrika was en moes ons noodgedwonge na hulle omsien.

Ons moes vir hulle skole, behuising, water en ligte, elektrisiteit en vervoer gee en dit het ons totaal besig gehou om hierdie miljoene swart mense te onderhou en op te voed.

Dit was ‘n reuse taak en totaal onversadigbaar.

Hulle het aanhoudende eise gestel wat totaal onuitvoerbaar was in die ekonomiese toestand van 1970 en 1980.

Net 5 miljoen wit mense het belasting betaal en 30 miljoen wou voordeel daaruit trek en daarom was die inflasie in daardie tydperk 18% gewees.

In hierdie omstandighede het China en Rusland die A. N. C. terroriste opgelei en wit mense op die mees afskuwelikste wyses vermoor.

Hierdie terroriste is gevang en voor die Hof gebring.  Dié wat wel gemoor het, is die doodstraf opgelę en is opgehang.

Vandag word hulle beskou as martelaars  en word hulle as helde voorgehou…

DIT IS HULLE BESLIS NIE!

Dit was ook nie net die A. N. C. nie, maar A. P. L. A., van die

P. A. C. het ook lustig meegehelp om wit mense, verkieslik wit vroue dood te maak.

Toe F W de Klerk oorgegee het aan Nelson Mandela in 1994, is die moontlikheid geskep dat die moordenaars as helde beskou kon word.

F W de Klerk en sy  verloopte  Afrikaners was, ongelukkig vir die boervolk, in beheer van sake in 1994 en hierdie verraaiers, met die hulp van die Internasionale Geldmag, kon hul vuilwerk doen.

 

Coen Vermaak

BOERESTAAT PARTY VAN SUID AFRIKA

 

Artikels Argief